Ubytovanie v Štúrove Privát Astra
Úvod Ubytovanie Ceny Volny cas Kontakt FacebookUbytovací poriadok a storno podmienky

1. Rezervácia ubytovania:
Rezervácia ubytovania je možná e-mailom, listom, alebo telefonicky.

2. Nástup a realizácia pobytu:
Nástup na pobyt a ubytovanie je možný od 14:00 hod. Penzión je nutné v deň odchodu uvoľniť do 10:00 hod.

3. Platobné podmienky
Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb (ďalej rezervácie) sa považuje zaplatenie 50% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v termíne najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok 50% sa hradí pri nástupe na pobyt. Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.

4. PODMIENKY STORNOVANIA POBYTU
7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt alebo ak hosť nepríde, alebo predčasne odíde: 100% z ceny objednaných služieb. 8 – 13 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt: 50% z ceny objednaných služieb. Viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt: 10% z ceny objednaných služieb. Storno pobytu oznámi klient telefonicky: +421 907 823 471 , alebo písomne mailom : vlasta.sustiakova@gmail.com

5. Všeobecné podmienky:
Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať. V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané . Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 50 eur. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných priestoroch.

V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný pokoj, ktorý musia hostia dodržiavať. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť na recepcii.

Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície. Penzión si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje záväzne podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu. Zákazník potvrdením objednávky (e-mailom, písomne) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.


Platné od: 1.6.2019

Ubytovanie Štúrovo - privát Astra.
[Úvod] [Ubytovanie a ceny] [Voľný čas] [Kontakt] [mail] [webmaster]